อะไรคือการบริหารความมั่งคั่ง?

ทำอย่างไรให้มีความมั่งคั่ง?
ทำไมเราจำเป็นต้องบริหารความมั่งคั่ง?
 


  • เงิน เป็นการแลกเปลี่ยนที่เป็นสามัญ
  • ความมั่งคั่ง คือทุกสิ่งที่มีค่าที่คุณเป็นเจ้าของ ความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเงินของคุณ
  • หนี้สิน เป็นภาระที่จะต้องจ่ายหรือทำบางสิ่งบางอย่าง
  • ความมั่งคั่งสุทธิ เป็นผลต่างระหว่างสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ (ความมั่งคั่งของคุณ) กับสิ่งที่คุณเป็นหนี้ (หนี้สินของคุณ)