138 อาคารจิวเวลรี่เซ็นเตอร์ ชั้น10

ถ.นเรศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

โทรศัพท์ : +66 (0) 851 217 289

โทรสาร : +66 (0) 2637 6854

มือถือ : +66 (0) 86 - 310 9955+66 (0) 81 - 640 1813
(Mon-Fri 8am - 5pm Thailand Time)