อะไรคือการบริหารความมั่งคั่ง?การบริหารความมั่งคั่ง คือการให้บริการโดยผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินที่ช่วยให้ลูกค้าแต่ละคนสามารถปกป้องและเพิ่มพูนความมั่งคั่งของพวกเขา ศาสตร์ในการให้คำปรึกษาการลงทุนขั้นสูงนี้เกี่ยวข้องกับการให้การบริการที่หลากหลาย เช่น การวางแผนทางการเงิน การบริหารการลงทุน การวางแผนภาษีและการบริหารกระแสเงินสดและหนี้สิน ทั้งนี้โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

กระบวนการบริหารความมั่งคั่งนั้นมี 2 ด้านคือ คุ้มครองสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดไว้ และเพิ่มพูนมูลค่าสินทรัพย์โดยผ่านวิธีการบริหารความเสี่ยงและให้ได้รับผลคุ้มค่าตามที่ลูกค้าต้องการ

 

หน้าถัดไป >> |